รายวิชา EN357 นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ (The Dramatic Novel)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : โครงสร้างของนวนิยาย
  บทที่3 : ประเภทของนวนิยาย
  บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ
  บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน
  บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่4 : วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : โครงสร้างของนวนิยาย
  บทที่3 : ประเภทของนวนิยาย
  บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ
  บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน
  บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่4 : วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)