รายวิชา EN338 วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 (Seventeenth Century Literatures)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ผู้ปกครองอังกฤษระหว่างศตวรรษที่ 16 และ 17
  บทที่ 2 :นักเขียนสมัยเชื่อมต่อ
  บทที่ 3 :Ben Jonson
  บทที่ 4-1 :กวีกลุ่มอภิปรัชญา
  บทที่ 4-2 :กวีกลุ่มอภิปรัชญา(ต่อ)
  บทที่ 5 :George Herbert
  บทที่ 6 :Richard Crashaw
  บทที่ 7 :Abraham Cowley
  บทที่ 8 :Andrew Marvell
  บทที่ 9 :Henry Vaughan
  บทที่ 10 :.กวีกลุ่มราชสำนัก
  บทที่ 11 : Robert Herrick
  บทที่ 12 : กวีกลุ่มเคร่งศาสนา
  บทที่ 13 : John Bunyan
  บทที่ 14 : นักเขียนสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์
  Bibliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ผู้ปกครองอังกฤษระหว่างศตวรรษที่ 16 และ 17
  บทที่ 2 :นักเขียนสมัยเชื่อมต่อ
  บทที่ 3 :Ben Jonson
  บทที่ 4-1 :กวีกลุ่มอภิปรัชญา
  บทที่ 4-2 :กวีกลุ่มอภิปรัชญา(ต่อ)
  บทที่ 5 :George Herbert
  บทที่ 6 :Richard Crashaw
  บทที่ 7 :Abraham Cowley
  บทที่ 8 :Andrew Marvell
  บทที่ 9 :Henry Vaughan
  บทที่ 10 :.กวีกลุ่มราชสำนัก
  บทที่ 11 : Robert Herrick
  บทที่ 12 : กวีกลุ่มเคร่งศาสนา
  บทที่ 13 : John Bunyan
  บทที่ 14 : นักเขียนสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์
  Bibliography