รายวิชา EN305(41) การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Unit1 : Introduction to a paragraph
  Unit2 : Unity in a Paragraph
  Unit3 : Coherence in a Paragraph
  Unit4 : Introduction to Argumentative Writing
  Unit5 : Comparison and Contrast
  Unit6 : Cause and Effect
  Unit7 : Analysis
  Unit8 : Analysis by Classification
  Unit9 : Process Analysis
  Unit10 : Introduction to Composition Writing
  Unit11 : Introductory and conclusion paragraph
  Unit12 : Unity and coherence in a composition
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Unit1 : Introduction to a paragraph
  Unit2 : Unity in a Paragraph
  Unit3 : Coherence in a Paragraph
  Unit4 : Introduction to Argumentative Writing
  Unit5 : Comparison and Contrast
  Unit6 : Cause and Effect
  Unit7 : Analysis
  Unit8 : Analysis by Classification
  Unit9 : Process Analysis
  Unit10 : Introduction to Composition Writing
  Unit11 : Introductory and conclusion paragraph
  Unit12 : Unity and coherence in a composition
  บรรณานุกรม : Reference