รายวิชา EN256 ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
  บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก.....
  บทที่3 : ละครยุคกลาง
  บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
  บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
  บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
  บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
  บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
  บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
  บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
  บทส่งท้าย
  ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
  บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก.....
  บทที่3 : ละครยุคกลาง
  บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
  บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
  บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
  บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
  บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
  บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
  บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
  บทส่งท้าย
  ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม: Reference