รายวิชา CT203 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและอัลกอริธึม (Discrete Structures)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น(Introduction)
  บทที่ 2 : ความสัมพันธ์(Relation)
  บทที่ 3 : อัลกอริทึม(Algorithms)
  บทที่ 4 : วิธีนับจำนวน(Counting Methods)
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด(Recurrence Relation)
  บทที่ 6 : กราฟ(Graphs)
  บทที่ 7 : ต้นไม้(Trees)
  บทที่ 8 : พีชคณิตแบบบูล(Boolean Algebra)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น(Introduction)
  บทที่ 2 : ความสัมพันธ์(Relation)
  บทที่ 3 : อัลกอริทึม(Algorithms)
  บทที่ 4 : วิธีนับจำนวน(Counting Methods)
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด(Recurrence Relation)
  บทที่ 6 : กราฟ(Graphs)
  บทที่ 7 : ต้นไม้(Trees)
  บทที่ 8 : พีชคณิตแบบบูล(Boolean Algebra)
  บรรณานุกรม :Reference