รายวิชา AT335 การผลิตแพะ (GOAT PRODUCTION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ชีววิทยาของแพะ
  บทที่ 3 : สายพันธุ์แพะ
  บทที่ 4 : การสร้างฟาร์มแพะ
  บทที่ 5 : อาหารและหารให้อาหาร
  บทที่ 6 : การผสมพันธุ์และการอนุบาล
  บทที่ 7 : การเลี้ยงและการดูแลแพะ
  บทที่ 8 : โรคทั่วไปของแพะ การป้องกันและดูแลรักษา
  บทที่ 9 : การจัดการซากแพะ
  บทที่ 10 : การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ชีววิทยาของแพะ
  บทที่ 3 : สายพันธุ์แพะ
  บทที่ 4 : การสร้างฟาร์มแพะ
  บทที่ 5 : อาหารและหารให้อาหาร
  บทที่ 6 : การผสมพันธุ์และการอนุบาล
  บทที่ 7 : การเลี้ยงและการดูแลแพะ
  บทที่ 8 : โรคทั่วไปของแพะ การป้องกันและดูแลรักษา
  บทที่ 9 : การจัดการซากแพะ
  บทที่ 10 : การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
  บรรณานุกรม