รหัสวิชา รายละเอียด
 
  BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม - หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
-
  BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม - หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
-
  BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี - หน่วย
(Biochemical Engineering)
-
  BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี - หน่วย
(Biochemical Engineering)
-
  BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)
-
  BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)
-
  BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)
-
  BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)
-
  BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช
  BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช