รายวิชา PE314 ฮอกกี้ (Hockey)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาฮอกกี้
  บทที่ 2 : อุปกรณ์การเล่น
  บทที่ 3 : ทักษะส่วนบุคคล
  บทที่ 4 : ตำแหน่งและวิธีการเล่น
  บทที่ 5 : แบบฝึกทักษะ
  บทที่ 6 : การฝึกทักษะ เสริมสร้างสมรรถภาพ
  บทที่ 7 : การเล่นอย่างง่าย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาฮอกกี้
  บทที่ 2 : อุปกรณ์การเล่น
  บทที่ 3 : ทักษะส่วนบุคคล
  บทที่ 4 : ตำแหน่งและวิธีการเล่น
  บทที่ 5 : แบบฝึกทักษะ
  บทที่ 6 : การฝึกทักษะ เสริมสร้างสมรรถภาพ
  บทที่ 7 : การเล่นอย่างง่าย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference