รายวิชา PE292 มวยสากล2 (Boxing2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการฝึกมวยสากล
  บทที่ 2 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขันการฝึกมวยสากล
  บทที่ 3 : ระดับการชกมวยสากล
  บทที่ 4 : การชกหมัดชนิดต่าง ๆ และการป้องกัน
  บทที่ 5 :ตัวอย่างการฝึกประจำวัน
  บทที่ 6 : การเสริมสรรถภาพและการอบอุ่นร่างกาย
  บทที่ 7 : การฝึกเพิ่มพิเศษ
  บทที่ 8 : การกำหนดกติกามวยสากลสมัครเล่นและกรรมการผุ้ตัดสินการแข่งขัน
  บทที่ 9 :ข้อแนะนำนักมวยที่ทำการฝึกซ้อมและการเงิน
  บทที่ 10 : การจัดคู่แข่งขันและการบาย
  บทที่ 11 : กติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการฝึกมวยสากล
  บทที่ 2 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขันการฝึกมวยสากล
  บทที่ 3 : ระดับการชกมวยสากล
  บทที่ 4 : การชกหมัดชนิดต่าง ๆ และการป้องกัน
  บทที่ 5 :ตัวอย่างการฝึกประจำวัน
  บทที่ 6 : การเสริมสรรถภาพและการอบอุ่นร่างกาย
  บทที่ 7 : การฝึกเพิ่มพิเศษ
  บทที่ 8 : การกำหนดกติกามวยสากลสมัครเล่นและกรรมการผุ้ตัดสินการแข่งขัน
  บทที่ 9 :ข้อแนะนำนักมวยที่ทำการฝึกซ้อมและการเงิน
  บทที่ 10 : การจัดคู่แข่งขันและการบาย
  บทที่ 11 : กติกาการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
  บรรณานุกรม : Reference