รายวิชา MC122 นิตยสาร (MAGAZINES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นิตยสารคืออะไร
  บทที่1 ต่อ VOGUE
  บทที่1 ต่อ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  บทที่ 2 การดำเนินตามกฏหมาย
  บทที่ 3 การจัดการงานนิตยสาร
  บทที่ 4 การรวบเรื่อง
  บทที่ 5 แนวคิดในการจัดการทำนิตยสารในอนาตค
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นิตยสารคืออะไร
  บทที่1 ต่อ VOGUE
  บทที่1 ต่อ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  บทที่ 2 การดำเนินตามกฏหมาย
  บทที่ 3 การจัดการงานนิตยสาร
  บทที่ 4 การรวบเรื่อง
  บทที่ 5 แนวคิดในการจัดการทำนิตยสารในอนาตค
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก