รายวิชา HI444 ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (History of Sri Lanka)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศรีลังกา
  บทที่2 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยโบราณ-สมัยกลาง)
  บทที่3 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยใหม่)
  บทที่4 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยปัจจุบัน)
  บทที่5 : ศรีลังกากับพระพุทธศาสนา
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศรีลังกา
  บทที่2 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยโบราณ-สมัยกลาง)
  บทที่3 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยใหม่)
  บทที่4 : ประวัติศาสตร์ศรีลังกา (สมัยปัจจุบัน)
  บทที่5 : ศรีลังกากับพระพุทธศาสนา
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม