รายวิชา EN478 นักประพันธ์สตรี (Women Authors)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  ประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สภาพสังคมอเมริกันและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่17และ18
  บทที่ 2 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่17และ18
  บทที่ 2 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่17และ18(ต่อ)
  บทที่ 3 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่ 19
  บทที่ 3 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่19(ต่อ)
  บทที่ 4 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 19
  บทที่ 4 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 19(ต่อ)
  บทที่ 5 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
  บทที่ 5 :สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่20(ต่อ)
  บทที่ 6 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 20
  บทที่ 6 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 20(ต่อ)
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ที่มาของภาพ
  Biliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  ประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สภาพสังคมอเมริกันและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่17และ18
  บทที่ 2 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่17และ18
  บทที่ 2 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่17และ18(ต่อ)
  บทที่ 3 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่ 19
  บทที่ 3 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่19(ต่อ)
  บทที่ 4 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 19
  บทที่ 4 :นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 19(ต่อ)
  บทที่ 5 : สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
  บทที่ 5 :สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่20(ต่อ)
  บทที่ 6 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 20
  บทที่ 6 : นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 20(ต่อ)
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ที่มาของภาพ
  Biliography