รายวิชา EN381 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม (Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction<
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : วรรณคดีอเมริกันกับสังคมในช่วงปีค.ศ.1865-1914
  บทที่2 : วรรณคดีอเมริกันในทศวรรษที่20
  บทที่3 : นักเขียนอเมริกันในแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
  บทที่4 :นักเขียนในกลุ่ม Lost Generationและ.....
  บทที่5 : วรรณคดีอเมริกันในทศวรรษที่1930
  บทที่6 :วรรณคดีอเมริกันปีค.ศ.1940-1959
  บทที่7 :วิลเลียม ดีนเฮาเวลส์ (ค.ศ.1837-1920)
  บทที่7 :วิลเลียม ดีน เฮาเวลส์ (ค.ศ.1837-1920) (ต่อ)
  บทที่8 : เฮนรี เจมส์ (ค.ศ.1843-1916)
  บทที่8 : เฮนรี เจมส์ (ค.ศ.1843-1916)(ต่อ)
  บทที่9 :ตีเฟน เครน (ค.ศ.1871-1900)
  บทที่9 : สตีเฟน เครน (ค.ศ.1871-1900)(ต่อ)
  บทที่10 :แจ็ค ลันดัน (ค.ศ.1876-1916)
  บทที่10 :แจ็ค ลันดัน (ค.ศ.1876-1916)(ต่อ)
  บทที่11 : เอฟสกอต ฟิทซ์เจอรัล(ค.ศ.1896-1940)
  บทที่11 : เอฟ สกอต ฟิทซ์เจอรัล(ค.ศ.1896-1940)(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction<
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : วรรณคดีอเมริกันกับสังคมในช่วงปีค.ศ.1865-1914
  บทที่2 : วรรณคดีอเมริกันในทศวรรษที่20
  บทที่3 : นักเขียนอเมริกันในแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
  บทที่4 :นักเขียนในกลุ่ม Lost Generationและ.....
  บทที่5 : วรรณคดีอเมริกันในทศวรรษที่1930
  บทที่6 :วรรณคดีอเมริกันปีค.ศ.1940-1959
  บทที่7 :วิลเลียม ดีนเฮาเวลส์ (ค.ศ.1837-1920)
  บทที่7 :วิลเลียม ดีน เฮาเวลส์ (ค.ศ.1837-1920) (ต่อ)
  บทที่8 : เฮนรี เจมส์ (ค.ศ.1843-1916)
  บทที่8 : เฮนรี เจมส์ (ค.ศ.1843-1916)(ต่อ)
  บทที่9 :ตีเฟน เครน (ค.ศ.1871-1900)
  บทที่9 : สตีเฟน เครน (ค.ศ.1871-1900)(ต่อ)
  บทที่10 :แจ็ค ลันดัน (ค.ศ.1876-1916)
  บทที่10 :แจ็ค ลันดัน (ค.ศ.1876-1916)(ต่อ)
  บทที่11 : เอฟสกอต ฟิทซ์เจอรัล(ค.ศ.1896-1940)
  บทที่11 : เอฟ สกอต ฟิทซ์เจอรัล(ค.ศ.1896-1940)(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference