รายวิชา EN372(H) วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา (A Workbook for Survey of American Literature 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : Sinclair Lewis : Main Street
  บทที่ 2 : Sinclair Lewis : Main Street(ต่อ)
  บทที่ 2-1 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby
  บทที่ 2-2 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby(ต่อ)
  บทที่ 3-1 : William Faulkner : The Sound and the Fury
  บทที่ 3-2 : William Faulkner : The Sound and the Fury(ต่อ)
  บทที่ 4-1 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms
  บทที่ 4-2 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms(ต่อ)
  บทที่ 5-1 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea
  บทที่ 5-2 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea(ต่อ)
  บทที่ 6-1 : John Steinbeck : Of Mice and Men
  บทที่ 6-2 : John Steinbeck : Of Mice and Men(ต่อ)
  บทที่ 7-1 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath
  บทที่ 7-2 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath(ต่อ)
  บทที่ 8-1 : Bernard Malamud : The Assistant
  บทที่ 8-2 : Bernard Malamud : The Assistant(ต่อ)
  บทที่ 9-1 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye
  บทที่ 9-2 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : Sinclair Lewis : Main Street
  บทที่ 2 : Sinclair Lewis : Main Street(ต่อ)
  บทที่ 2-1 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby
  บทที่ 2-2 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby(ต่อ)
  บทที่ 3-1 : William Faulkner : The Sound and the Fury
  บทที่ 3-2 : William Faulkner : The Sound and the Fury(ต่อ)
  บทที่ 4-1 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms
  บทที่ 4-2 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms(ต่อ)
  บทที่ 5-1 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea
  บทที่ 5-2 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea(ต่อ)
  บทที่ 6-1 : John Steinbeck : Of Mice and Men
  บทที่ 6-2 : John Steinbeck : Of Mice and Men(ต่อ)
  บทที่ 7-1 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath
  บทที่ 7-2 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath(ต่อ)
  บทที่ 8-1 : Bernard Malamud : The Assistant
  บทที่ 8-2 : Bernard Malamud : The Assistant(ต่อ)
  บทที่ 9-1 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye
  บทที่ 9-2 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye(ต่อ)