รายวิชา EN355 เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร (The Short Story of Character)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่1 :
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่2 :
  บทที่3 :
  บทที่4 :
  บทที่5 :
  บทที่6 :
  บทที่7 :
  บทที่8 :
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ)
  ปก
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่1 :
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่2 :
  บทที่3 :
  บทที่4 :
  บทที่5 :
  บทที่6 :
  บทที่7 :
  บทที่8 :
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ)