รายวิชา PH415 ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง1 (Advanced Laboratory in Physics1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำแนะนำในการเตรียมการทดลอง
  เรื่องที่ 1 : Electron Diffraction
  เรื่องที่ 2 : Grating Spectroscope
  เรื่องที่ 3 : Laser (1)
  เรื่องที่ 3 : Laser (2)
  เรื่องที่ 4 : Geiger Counter
  เรื่องที่ 5 : Scintillation Spectrometry
  เรื่องที่ 6 : X-rays Measurements
  เรื่องที่ 7 : Hall Effect
  เรื่องที่ 8 : Hysteresis loop
  เรื่องที่ 9 : Microwave
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำแนะนำในการเตรียมการทดลอง
  เรื่องที่ 1 : Electron Diffraction
  เรื่องที่ 2 : Grating Spectroscope
  เรื่องที่ 3 : Laser (1)
  เรื่องที่ 3 : Laser (2)
  เรื่องที่ 4 : Geiger Counter
  เรื่องที่ 5 : Scintillation Spectrometry
  เรื่องที่ 6 : X-rays Measurements
  เรื่องที่ 7 : Hall Effect
  เรื่องที่ 8 : Hysteresis loop
  เรื่องที่ 9 : Microwave