รายวิชา PH314 ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ
  บทที่3 :พลังงานและความร้อน
  บทที่4 :กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 :การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่6 :ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
  บทที่7 : หลักสถิติในทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่8 : ฟังค์ชั่นพาร์ทิชั่น
  บทที่9 : การแผ่รังสีความร้อน
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ
  บทที่3 :พลังงานและความร้อน
  บทที่4 :กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
  บทที่5 :การเปลี่ยนสถานะของสาร
  บทที่6 :ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
  บทที่7 : หลักสถิติในทางอุณหพลศาสตร์
  บทที่8 : ฟังค์ชั่นพาร์ทิชั่น
  บทที่9 : การแผ่รังสีความร้อน
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference