รายวิชา PH106 ดาราศาสตร์ทั่วไป (General Astrnomy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะท้องฟ้า
  บทที่ 2 :การเคลื่อนที่ของโลก
  บทที่ 3 : เวลา
  บทที่ 4 :ดาวฤกษ์
  บทที่ 5 :ระบบสุริยะ
  บทที่ 6 :แกแลกซี
  บทที่ 7 :ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
  บทที่ 8 : พลังงานจากห้วงอวกาศ
  บทที่ 9 :หลักสำคัญของการเดินทางในอวกาศ
  บทที่ 10 : สิ่งมีชีวิตในเอกภพ
  ตารางท้ายเล่ม
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะท้องฟ้า
  บทที่ 2 :การเคลื่อนที่ของโลก
  บทที่ 3 : เวลา
  บทที่ 4 :ดาวฤกษ์
  บทที่ 5 :ระบบสุริยะ
  บทที่ 6 :แกแลกซี
  บทที่ 7 :ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
  บทที่ 8 : พลังงานจากห้วงอวกาศ
  บทที่ 9 :หลักสำคัญของการเดินทางในอวกาศ
  บทที่ 10 : สิ่งมีชีวิตในเอกภพ
  ตารางท้ายเล่ม
  บรรณานุกรม : Reference