รายวิชา PE469 โบว์ลิ่ง (Bowling)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของโบว์ลิ่ง
  บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการเล่นโบว์ลิ่ง
  บทที่ 3 : นักโบว์ลิ่งอาชีพ
  บทที่ 4 : ศัพท์เฉพาะของโบว์ลิ่ง
  บทที่ 5 : อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
  บทที่ 6 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานโบว์ลิ่ง
  บทที่ 7 : การเริ่มเล่นโบวลิ่ง
  บทที่ 8 : ทักษะพื้นฐานในการเล่นโบว์ลิ่ง
  บทที่ 9 : ชนิดของการโยนและการก้าว
  บทที่ 10 : กติกาเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของโบว์ลิ่ง
  บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการเล่นโบว์ลิ่ง
  บทที่ 3 : นักโบว์ลิ่งอาชีพ
  บทที่ 4 : ศัพท์เฉพาะของโบว์ลิ่ง
  บทที่ 5 : อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
  บทที่ 6 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานโบว์ลิ่ง
  บทที่ 7 : การเริ่มเล่นโบวลิ่ง
  บทที่ 8 : ทักษะพื้นฐานในการเล่นโบว์ลิ่ง
  บทที่ 9 : ชนิดของการโยนและการก้าว
  บทที่ 10 : กติกาเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : Reference