รายวิชา PE384 ซอฟท์บอล (Soft Ball)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนะนำกิฬาซอฟท์บอล
  บทที่ 2 : ทักษะส่วนบุคคล
  บทที่ 3 : หน้าที่การเล่นของแต่ละตำแหน่ง
  บทที่ 4 : กลยุทธและแบบฝึก
  บทที่ 5 : กติกาการเล่น
  บทที่ 6 : เรียนกติกาซอฟท์บอลด้วยภาพ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนะนำกิฬาซอฟท์บอล
  บทที่ 2 : ทักษะส่วนบุคคล
  บทที่ 3 : หน้าที่การเล่นของแต่ละตำแหน่ง
  บทที่ 4 : กลยุทธและแบบฝึก
  บทที่ 5 : กติกาการเล่น
  บทที่ 6 : เรียนกติกาซอฟท์บอลด้วยภาพ
  บรรณานุกรม : Reference