รายวิชา LW306 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (CIVIL PROCEDURE CODE I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  รายละเอียดกระบวนวิชา 1
  หมวดที่ 1 ข้อความเบื้องต้น บทที่ 1-2
  หมวดที่ 2 คู่ความ บทที่ 1-5
  หมวดที่ 3 เขตอำนาจศาล บทที่ 1-2
  หมวดที่ 4 คำฟ้อง
  หมวดที่ 5 คำให้การ
  หมวดที่ 6 ฟ้องแย้งและการหักหนี้ บทที่ 1-2
  หมวดที่ 7 คำคู่ความและเอกสารในคดีการตรวจรับคำคู่ความการยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารอย่างอื่น
  หมวดที่ 8 ผู้พิพากษาที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดี
  หมวดที่ 9 อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี บทที่ 1-10
  หมวดที่ 10 ลำดับการดำเนินคดี การนั่งพิจารณาคดี การเลื่อนการพิจารณา
  หมวดที่ 11 คู่ความมรณะ
  หมวดที่ 12 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  รายละเอียดกระบวนวิชา 1
  หมวดที่ 1 ข้อความเบื้องต้น บทที่ 1-2
  หมวดที่ 2 คู่ความ บทที่ 1-5
  หมวดที่ 3 เขตอำนาจศาล บทที่ 1-2
  หมวดที่ 4 คำฟ้อง
  หมวดที่ 5 คำให้การ
  หมวดที่ 6 ฟ้องแย้งและการหักหนี้ บทที่ 1-2
  หมวดที่ 7 คำคู่ความและเอกสารในคดีการตรวจรับคำคู่ความการยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารอย่างอื่น
  หมวดที่ 8 ผู้พิพากษาที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดี
  หมวดที่ 9 อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี บทที่ 1-10
  หมวดที่ 10 ลำดับการดำเนินคดี การนั่งพิจารณาคดี การเลื่อนการพิจารณา
  หมวดที่ 11 คู่ความมรณะ
  หมวดที่ 12 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น