รายวิชา LB282 วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น (Literature for Adolescents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นความ
  บทที่ 2 :สนใจการอ่านของวัยรุ่น
  บทที่ 3 :ความเป็นมาของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 4 : นวนิยายสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 5 : เรื่องสั้นสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 6 : หนังสือสารคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 7 :หนังสือกวีนิพนธ์สำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 8 :หนังสือชีวประวัติที่วัยรุ่นสนใจ
  บทที่ 9 :หลักเกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่10 : แนวโน้มการผลิตวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่11 : การแนะนำและการส่งเสริมการอ่านแก่วัยรุ่น
  การประเมินหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นความ
  บทที่ 2 :สนใจการอ่านของวัยรุ่น
  บทที่ 3 :ความเป็นมาของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 4 : นวนิยายสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 5 : เรื่องสั้นสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 6 : หนังสือสารคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 7 :หนังสือกวีนิพนธ์สำหรับวัยรุ่น
  บทที่ 8 :หนังสือชีวประวัติที่วัยรุ่นสนใจ
  บทที่ 9 :หลักเกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่10 : แนวโน้มการผลิตวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  บทที่11 : การแนะนำและการส่งเสริมการอ่านแก่วัยรุ่น
  การประเมินหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรม