รายวิชา KO101(51) ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 (FUNDAMENTAL KOREAN1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 พยัญชนะ
  บทที่2 สระ
  บทที่3 พยางค์
  บทที่4 กสนอาสนพยัญชนะตัวสะกด
  บทที่5 การอ่านการเปลี่ยนแปลงเสียง
  บทที่6 การแนะนำตัวเอง
  บทที่7 สิ่งนี้ คือกางเกงใช่ไหมคะ
  บทที่8 การแนะนำตัวเอง
  บทที่9 ลูกสาลี่นี้ราคาเท่าไรคะ
  บทที่10 ช่วงนี้ทำอะไร
  บทที่11 ไปที่ไหน
  บทที่12 ในห้องมีอะไร
  บทที่13 ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ
  บทที่14 วันสุดสัปดาห์ทำอะไร
  บทที่15 จะดื่มกาแฟไหม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 พยัญชนะ
  บทที่2 สระ
  บทที่3 พยางค์
  บทที่4 กสนอาสนพยัญชนะตัวสะกด
  บทที่5 การอ่านการเปลี่ยนแปลงเสียง
  บทที่6 การแนะนำตัวเอง
  บทที่7 สิ่งนี้ คือกางเกงใช่ไหมคะ
  บทที่8 การแนะนำตัวเอง
  บทที่9 ลูกสาลี่นี้ราคาเท่าไรคะ
  บทที่10 ช่วงนี้ทำอะไร
  บทที่11 ไปที่ไหน
  บทที่12 ในห้องมีอะไร
  บทที่13 ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ
  บทที่14 วันสุดสัปดาห์ทำอะไร
  บทที่15 จะดื่มกาแฟไหม
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม