รายวิชา EN421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ (Journalistic English)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  Preface
  Table of Contents
  Unit 1 : Newspapers: The Cheapest Medim
  Unit 2 : The Head Line
  Unit 3 : The leads
  Unit 4 : The Body of News Stories
  Unit 5 : Foreign or World News
  Unit 6 : Crimes News
  Unit 7 : Political News
  Unit 8 : Business News
  Unit 9 : News of Disasters
  Unit 10 : Social News and Captions
  Unit 11 : Sports News
  Unit 12 : Editorials and Advertisements
  Appendix 1
  Appendix 2
  Bibligraphy
  ปก
  Preface
  Table of Contents
  Unit 1 : Newspapers: The Cheapest Medim
  Unit 2 : The Head Line
  Unit 3 : The leads
  Unit 4 : The Body of News Stories
  Unit 5 : Foreign or World News
  Unit 6 : Crimes News
  Unit 7 : Political News
  Unit 8 : Business News
  Unit 9 : News of Disasters
  Unit 10 : Social News and Captions
  Unit 11 : Sports News
  Unit 12 : Editorials and Advertisements
  Appendix 1
  Appendix 2
  Bibligraphy