รายวิชา EN370(52) วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ (American Literdture in the Colonial and Nation -Founding Period)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบุกเบิกอาณานิคม
  บทที่2วรรณคดีอเมริกันในสมัยอาณานิคม
  บทที่3 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม (Exploration and Setlement
  บทที่4 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่5 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่6 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่7 นักเขียนอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่8 อเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่9 นักเขียนอเมริกันกลุ่มเกี่ยวกับการเมือง
  บทที่10 นักเขียนอเมริกันกลุ่มวีอเมริกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบุกเบิกอาณานิคม
  บทที่2วรรณคดีอเมริกันในสมัยอาณานิคม
  บทที่3 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม (Exploration and Setlement
  บทที่4 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่5 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่6 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม
  บทที่7 นักเขียนอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่8 อเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 18
  บทที่9 นักเขียนอเมริกันกลุ่มเกี่ยวกับการเมือง
  บทที่10 นักเขียนอเมริกันกลุ่มวีอเมริกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก