รายวิชา EN329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ (English in the Field of Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : Getting to Know Your Textbook
  บทที่2 : Clues to Meaning
  บทที่3 : Signal Words
  บทที่4 : Discovering the Meaning of Word And Sentences
  บทที่5 : The Subject, the Main Idea, and the Support
  บทที่6 : The Education Systems
  บทที่7 : Knowing Your Children
  บทที่8 : Parents of Gifted Children
  บทที่9 : Sorry You Are Handicapped!
  บทที่10 : Developing Ability
  บทที่11 : The Pressure of Being A teenager in.....
  บทที่12 : How different are the Japanese and.....
  บทที่13 : Time Well Spent
  บทที่14 : Interesting Stories
  บทที่ 15 : Korean Customs
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : Getting to Know Your Textbook
  บทที่2 : Clues to Meaning
  บทที่3 : Signal Words
  บทที่4 : Discovering the Meaning of Word And Sentences
  บทที่5 : The Subject, the Main Idea, and the Support
  บทที่6 : The Education Systems
  บทที่7 : Knowing Your Children
  บทที่8 : Parents of Gifted Children
  บทที่9 : Sorry You Are Handicapped!
  บทที่10 : Developing Ability
  บทที่11 : The Pressure of Being A teenager in.....
  บทที่12 : How different are the Japanese and.....
  บทที่13 : Time Well Spent
  บทที่14 : Interesting Stories
  บทที่ 15 : Korean Customs
  บรรณานุกรม: Reference