รายวิชา EN253 เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง (The Short Story of Plot)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :
  บทที่ 2 :
  บทที่ 3 :
  บทที่ 4 :
  บทที่ 5 :
  บทที่ 6 :
  บทที่ 7 :
  บทที่ 8 :
  การประเมินผลหลังเรียน
  ตัวอย่างข้อสอบ
  แนวตอบและเฉลย
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :
  บทที่ 2 :
  บทที่ 3 :
  บทที่ 4 :
  บทที่ 5 :
  บทที่ 6 :
  บทที่ 7 :
  บทที่ 8 :
  การประเมินผลหลังเรียน
  ตัวอย่างข้อสอบ
  แนวตอบและเฉลย
  แนวตอบและเฉลย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference