รายวิชา CT488(47162) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปัญญาประดิษฐ์
  บทที่2 : ระบบแบบแผน
  บทที่3 : Propositional Calculus
  บทที่4 : Predicate Calculus
  บทที่5: ทฤษฎี
  บทที่6 : State Space Graphs
  บทที่7 : Prolog
  บทที่8 : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
  บทที่9 : Fuzzy Logic & Neuron Network
  บทที่10 : กรณีศึกษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปัญญาประดิษฐ์
  บทที่2 : ระบบแบบแผน
  บทที่3 : Propositional Calculus
  บทที่4 : Predicate Calculus
  บทที่5: ทฤษฎี
  บทที่6 : State Space Graphs
  บทที่7 : Prolog
  บทที่8 : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
  บทที่9 : Fuzzy Logic & Neuron Network
  บทที่10 : กรณีศึกษา
  บรรณานุกรม