รายวิชา CT455 การออกแบบวงจรดิจิตอล (Digital Computer System )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
  บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
  บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
  บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
  บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
  บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
  บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
  บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
  บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
  บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
  บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
  บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
  บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
  บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
  บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
  บรรณานุกรม :Reference