รายวิชา CH423 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 (Advanced Organic Chemistry I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
  บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
  บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
  บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
  บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
  บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
  บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
  บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
  บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
  บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
  บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
  บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
  บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
  บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
  บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
  บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
  บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
  บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
  บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
  บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
  บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
  บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
  บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
  บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
  บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
  บรรณานุกรม : Reference