รายวิชา AE223 จิตกรรม (PAINTING)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประวัติจิตรกรรม
  บทที่ 3 : หลักการใช้สี
  บทที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์งานจิตรกรรม
  บทที่ 5 : จิตรกรรมสีน้ำ
  บทที่ 6 : จิตรกรรมสีชอล์ค
  บทที่ 7 : จิตรกรรมสีฝุ่น
  บทที่ 8 : จิตรกรรมสีอะคริลิค
  บทที่ 9 : จิตรกรรมสีน้ำมัน
  บทที่ 10 : ประวัติศิลปิน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประวัติจิตรกรรม
  บทที่ 3 : หลักการใช้สี
  บทที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์งานจิตรกรรม
  บทที่ 5 : จิตรกรรมสีน้ำ
  บทที่ 6 : จิตรกรรมสีชอล์ค
  บทที่ 7 : จิตรกรรมสีฝุ่น
  บทที่ 8 : จิตรกรรมสีอะคริลิค
  บทที่ 9 : จิตรกรรมสีน้ำมัน
  บทที่ 10 : ประวัติศิลปิน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก