รายวิชา AD328 เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 (Advertising Production Technique 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
  บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
  บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
  บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
  บทที่ 5 : การออกแบบ
  บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
  บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
  บทที่ 8 : การพิมพ์สี
  บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท
  บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
  บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
  บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
  บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
  บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
  บทที่ 5 : การออกแบบ
  บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
  บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
  บทที่ 8 : การพิมพ์สี
  บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท
  บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
  บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
  บรรณานุกรม : Reference