รหัสวิชา รายละเอียด
 
  FD323(54)
อ่านกันเถอะ...
การถนอมอาหาร 3 หน่วย
(Food Preservation)
การถนอมอาหาร
  FD323(54)
อ่านกันเถอะ...
การถนอมอาหาร 3 หน่วย
(Food Preservation)
การถนอมอาหาร
  FDT2301(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์อาหาร 3 หน่วย
(FOOD ANALYSIS)
การวิเคราะห์อาหาร
  FDT2301(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์อาหาร 3 หน่วย
(FOOD ANALYSIS)
การวิเคราะห์อาหาร