รหัสวิชา รายละเอียด
 
  BM603(55)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการตลาด 3 หน่วย
(MARKETING MANAGEMENT)
การจัดการการตลาด
  BM603(55)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการตลาด 3 หน่วย
(MARKETING MANAGEMENT)
  BM603(55)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการตลาด 3 หน่วย
(MARKETING MANAGEMENT)
การจัดการการตลาด
  BM603(55)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการตลาด 3 หน่วย
(MARKETING MANAGEMENT)
  BM705(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วย
(Operations Management)
การจัดการการดำเนินงาน
  BM705(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วย
(Operations Management)
การจัดการการดำเนินงาน