รายวิชา SI403 อุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ (International Service Industry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1/บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการบริการ
  บทที่ 2 : การตลาดในด้านบริการ
  บทที่ 3 : การพัฒนาบริการในโลกปัจจุบัน
  ภาคที่2/บทที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรม...
  บทที่ 5 : การค้าบริการระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : บริษัทข้ามชาติในไทยและต่างประเทศ
  บทที่ 7 : การประชุมแกตต์
  บทที่ 8 : การป้องกันและส่งเสริมสิทธิประโยชน์...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคที่1/บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการบริการ
  บทที่ 2 : การตลาดในด้านบริการ
  บทที่ 3 : การพัฒนาบริการในโลกปัจจุบัน
  ภาคที่2/บทที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรม...
  บทที่ 5 : การค้าบริการระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : บริษัทข้ามชาติในไทยและต่างประเทศ
  บทที่ 7 : การประชุมแกตต์
  บทที่ 8 : การป้องกันและส่งเสริมสิทธิประโยชน์...
  บรรณานุกรม : Reference