รายวิชา SI201 อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการบริการ
  บทที่ 2 : การโรงแรม
  บทที่ 3 : การประกันภัย
  บทที่ 4 : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  บทที่ 5 : การท่องเที่ยว
  บทที่ 6 : การขนส่ง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการบริการ
  บทที่ 2 : การโรงแรม
  บทที่ 3 : การประกันภัย
  บทที่ 4 : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  บทที่ 5 : การท่องเที่ยว
  บทที่ 6 : การขนส่ง
  บรรณานุกรม : Reference