รายวิชา SC101(50) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 (Science and Mathematics in Evertday Life l)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เซตและระบบจำนวนจริง
  บทที่2 ตรรกวิทยา
  บทที่3 การใช้คณิตศาสตร์ใจกิจการต่าง ๆ
  บทที่4 สถิติพรรณนา
  บทที่5 ความน่าจเป็น
  บทที่6 สถิติอ้างอิง
  บทที่7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่8 ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่9 การนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 เซตและระบบจำนวนจริง
  บทที่2 ตรรกวิทยา
  บทที่3 การใช้คณิตศาสตร์ใจกิจการต่าง ๆ
  บทที่4 สถิติพรรณนา
  บทที่5 ความน่าจเป็น
  บทที่6 สถิติอ้างอิง
  บทที่7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่8 ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่9 การนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตารางสถิติ