รายวิชา PY234(53) ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้) (epistemology (Theory of knowledge))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ญาณวิทยา
  บทที่2 การรับรู้และความจริง
  บทที่3 ญาณวิทยาสมัยกรีกโบราณ
  บทที่4 ญาณวิทยาของกลุ่มเหตุผลนิยม
  บทที่5 ญาณวิทยาของกลุ่มประสบการณ์นิยมเดิม
  บทที่6 ญาณวิทยาของกลุ่มประสยการณ์นิยมใหม่
  บทที่7 ญาณวิทยาของอิมมานูเอล ค้านท์
  บทที่8 ญาณวิทยาของอังรี แบร็กซอง
  บทที่9 ญาณวิทยาของกลุ่มโพสต์โมเดิร์น
  บทที่10 ญาณวิทยาในพุทธปัชญา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ญาณวิทยา
  บทที่2 การรับรู้และความจริง
  บทที่3 ญาณวิทยาสมัยกรีกโบราณ
  บทที่4 ญาณวิทยาของกลุ่มเหตุผลนิยม
  บทที่5 ญาณวิทยาของกลุ่มประสบการณ์นิยมเดิม
  บทที่6 ญาณวิทยาของกลุ่มประสยการณ์นิยมใหม่
  บทที่7 ญาณวิทยาของอิมมานูเอล ค้านท์
  บทที่8 ญาณวิทยาของอังรี แบร็กซอง
  บทที่9 ญาณวิทยาของกลุ่มโพสต์โมเดิร์น
  บทที่10 ญาณวิทยาในพุทธปัชญา
  บรรณานุกรม