รายวิชา PY205 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น (Introduction to Symbolic Logic)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวตรรกวิทยา
  บทที่2 : ตารางความจริง ตัวเชื่อม ตัวแปรและตัวคงที่
  บทที่3 : การหาความสมเหตุสมผลโดยใช้ตารางความจริง
  บทที่4 : การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลชนิดอ้อม
  บทที่5 : สูตรตรรกวิทยา (1)
  บทที่6 : สูตรตรรกวิทยา (2)
  บทที่7 : ตรรกวิทยาว่าด้วยภาคขยาย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวตรรกวิทยา
  บทที่2 : ตารางความจริง ตัวเชื่อม ตัวแปรและตัวคงที่
  บทที่3 : การหาความสมเหตุสมผลโดยใช้ตารางความจริง
  บทที่4 : การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลชนิดอ้อม
  บทที่5 : สูตรตรรกวิทยา (1)
  บทที่6 : สูตรตรรกวิทยา (2)
  บทที่7 : ตรรกวิทยาว่าด้วยภาคขยาย
  บรรณานุกรม : Reference