รายวิชา PH113(L)50 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การชั่งอย่างละเอียด
  บทที่2 การวัดอย่างละเอียด
  บทที่3 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฏการอนุรักษ์พลังงาน
  บทที่4 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  บทที่5 เครื่องกลของแอดวูด
  บทที่6 เวคเตอร์
  บทที่7 โมเมนตัน และการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  บทที่8 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  บทที่9 กฏของบอยล์
  บทที่10 ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง
  บทที่11 หลอดเรโซแนนซ์
  บทที่12 ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  บทที่13 ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพราะ
  บทที่14 ความหนืด
  บทที่15 โซโนมิเตอร์
  ภาคผนวด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การชั่งอย่างละเอียด
  บทที่2 การวัดอย่างละเอียด
  บทที่3 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฏการอนุรักษ์พลังงาน
  บทที่4 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
  บทที่5 เครื่องกลของแอดวูด
  บทที่6 เวคเตอร์
  บทที่7 โมเมนตัน และการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์
  บทที่8 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  บทที่9 กฏของบอยล์
  บทที่10 ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง
  บทที่11 หลอดเรโซแนนซ์
  บทที่12 ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
  บทที่13 ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพราะ
  บทที่14 ความหนืด
  บทที่15 โซโนมิเตอร์
  ภาคผนวด
  บรรณานุกรม