รายวิชา PE433 วอลเล่ย์บอล3 (Volleyball3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปรัชญาและหน้าที่ผู้ฝึกสอน
  บทที่ 2 : องค์ประกอบ 5 ประการที่จะนำชัยชนะมาสู่ทีม
  บทที่ 3 : การวางแผนในการฝึกซ้อม
  บทที่ 4 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่ 5 : รูปแบบและเทคนิคในการเล่นวอลเลย์บอล
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปรัชญาและหน้าที่ผู้ฝึกสอน
  บทที่ 2 : องค์ประกอบ 5 ประการที่จะนำชัยชนะมาสู่ทีม
  บทที่ 3 : การวางแผนในการฝึกซ้อม
  บทที่ 4 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่ 5 : รูปแบบและเทคนิคในการเล่นวอลเลย์บอล
  บรรณานุกรม : Reference