รายวิชา PE362 เทนนิส2 (Tennis2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทักษะขั้นสูง
  บทที่ 2 : ยุทธวิธีการเล่นเทนนิส
  บทที่ 3 : ยุทธวิธีการเล่นประเภทเดี่ยว
  บทที่ 4 : ยุทธวิธีการเล่นประเภทคู่
  บทที่ 5 : การฝึกเล่นทีม
  บทที่ 6 : สภาพทางกายนักกิฬาเทนนิส
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทักษะขั้นสูง
  บทที่ 2 : ยุทธวิธีการเล่นเทนนิส
  บทที่ 3 : ยุทธวิธีการเล่นประเภทเดี่ยว
  บทที่ 4 : ยุทธวิธีการเล่นประเภทคู่
  บทที่ 5 : การฝึกเล่นทีม
  บทที่ 6 : สภาพทางกายนักกิฬาเทนนิส
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference