รายวิชา PE261 เทเบิลเทนนิส (Table Tennis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติความเป็นมาและการพัฒนากิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 2 : สถานที่ อุปกรณ์และการดูแลรักษา
  บทที่ 3 : ทักษะพื้นฐานการเล่นกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 4 : การส่งลูก
  บทที่ 5 : ทักษะการตีลูก
  บทที่ 6 : การเล่นกิฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง
  บทที่ 7 : เทคนิคการเสริฟลูกบอล
  บทที่ 8 : กลยุทธในการเล่น
  บทที่ 9 : การเคลื่อนที่สำหรับนักกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 10 : แบบฝึกกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 11 : บทบาทหน้าที่และปัจจัยสำคัญในการฝึกเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 12 : กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติความเป็นมาและการพัฒนากิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 2 : สถานที่ อุปกรณ์และการดูแลรักษา
  บทที่ 3 : ทักษะพื้นฐานการเล่นกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 4 : การส่งลูก
  บทที่ 5 : ทักษะการตีลูก
  บทที่ 6 : การเล่นกิฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง
  บทที่ 7 : เทคนิคการเสริฟลูกบอล
  บทที่ 8 : กลยุทธในการเล่น
  บทที่ 9 : การเคลื่อนที่สำหรับนักกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 10 : แบบฝึกกิฬาเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 11 : บทบาทหน้าที่และปัจจัยสำคัญในการฝึกเทเบิลเทนนิส
  บทที่ 12 : กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
  บรรณานุกรม : Reference