รายวิชา PE244(48) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ANATAMY AND PHYSIOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
  บทที่3 : เนื้อเยื่อและเมมเบรน
  บทที่4 : ระบบโครงร่าง
  บทที่5 : ระบบกล้ามเนื้อ
  บทที่6 : ระบบประสาท
  บทที่7 : ระบบไหลเวียน
  บทที่8 : ระบบหายจัย
  บทที่9 : ระบบย่อยอาหาร
  บทที่10 : ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  บทที่11 : ระบบสืบพันธ์
  บทที่12 : ระบบต่อมไร้ท่อ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
  บทที่3 : เนื้อเยื่อและเมมเบรน
  บทที่4 : ระบบโครงร่าง
  บทที่5 : ระบบกล้ามเนื้อ
  บทที่6 : ระบบประสาท
  บทที่7 : ระบบไหลเวียน
  บทที่8 : ระบบหายจัย
  บทที่9 : ระบบย่อยอาหาร
  บทที่10 : ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  บทที่11 : ระบบสืบพันธ์
  บทที่12 : ระบบต่อมไร้ท่อ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :