รายวิชา HI491 ประวัติศาสตร์แอฟริกา 2 (History of Africa 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การบุกรุกทวีปแอฟริกา
  บทที่2 : แอฟริกาเหนือ : อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปียและมาเกรบ
  บทที่2 : แอฟริกาเหนือ : อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปียและมาเกรบ...(ต่อ)
  บทที่3 : แอฟริกาตะวันตก
  บทที่4 : แอฟริกาใต้
  บทที่5 : แอฟริกากลาง
  บทที่6 : บทสรุป
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การบุกรุกทวีปแอฟริกา
  บทที่2 : แอฟริกาเหนือ : อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปียและมาเกรบ
  บทที่2 : แอฟริกาเหนือ : อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปียและมาเกรบ...(ต่อ)
  บทที่3 : แอฟริกาตะวันตก
  บทที่4 : แอฟริกาใต้
  บทที่5 : แอฟริกากลาง
  บทที่6 : บทสรุป
  บรรณานุกรม