รายวิชา HI390 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและตะวันออกกลางโดยสังเขป (Historical Survey of Africa and Middle East)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  ตอนที่1 บทที่1 : แอฟริกาและการรุกรานของชาวต่างทวีป
  ตอนที่1 บทที่2 : การแบ่งแยกและแผนการณ์ยึดครอง...
  ตอนที่1 บทที่3 : ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวแอฟริกัน
  ประเมินผลก่อนเรียนของตอนที่ 2
  ตอนที่2 บทที่1 : ตะวันออกกลางกับสงครามโลกครั้งที่ 1
  ตอนที่2 บทที่2 : ดินแดนในอาณัติ : ซีเรีย เลบานอน อิรัก..
  ตอนที่2 บทที่3 : อียิปต์และคาบสมุทรอาหรับ
  ตอนที่2 บทที่4 : ปาเลสไตน์
  ตอนที่2 บทที่5 : อาหรับเอกราช
  ตอนที่2 บทที่6 : สงครามอาหรับ-อิสราเอลครั้งที่2 และครั้งที่3
  ตอนที่2 บทที่7 : องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์
  ตอนที่2 บทที่8 : สงครามอาหรับ-อิสราเอลครั้งที่ 4
  ประเมินผลหลังเรียนของตอนที่ 2
  แนวตอบของตอนที่ 2
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  ตอนที่1 บทที่1 : แอฟริกาและการรุกรานของชาวต่างทวีป
  ตอนที่1 บทที่2 : การแบ่งแยกและแผนการณ์ยึดครอง...
  ตอนที่1 บทที่3 : ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวแอฟริกัน
  ประเมินผลก่อนเรียนของตอนที่ 2
  ตอนที่2 บทที่1 : ตะวันออกกลางกับสงครามโลกครั้งที่ 1
  ตอนที่2 บทที่2 : ดินแดนในอาณัติ : ซีเรีย เลบานอน อิรัก..
  ตอนที่2 บทที่3 : อียิปต์และคาบสมุทรอาหรับ
  ตอนที่2 บทที่4 : ปาเลสไตน์
  ตอนที่2 บทที่5 : อาหรับเอกราช
  ตอนที่2 บทที่6 : สงครามอาหรับ-อิสราเอลครั้งที่2 และครั้งที่3
  ตอนที่2 บทที่7 : องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์
  ตอนที่2 บทที่8 : สงครามอาหรับ-อิสราเอลครั้งที่ 4
  ประเมินผลหลังเรียนของตอนที่ 2
  แนวตอบของตอนที่ 2
  บรรณานุกรม