รายวิชา HI368(46) ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน (History of Imperial China)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ภูมิศาสตร์ : ความหลากหลาย
  บทที่ 2 : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยเริ่มแรก
  บทที่ 3 : ราชวงศ์โจวกับต้นแบบอารยธรรมจีน
  บทที่ 4 : ราชวงศ์ฉิน ผู้ถูกสาปแช่งรอบทิศ
  บทที่ 5 : จักรวรรดิฮั่น
  บทที่ 6 : ราชวงศ์ซุย
  บทที่ 7 : ราชวงศ์ถังกับจีนยุคคลาสสิก
  บทที่ 8 : รางวงศ์ซ้อง : อารยธรรมจีนเกิดใหม่
  บทที่ 9 : ราชวงศ์มองโกล
  บทที่ 10 : ราชวงศ์หมิง
  บทที่ 11 : จักรวรรดิจีน : ราชวงศ์จีนกับความรุ่งโรจน์
  บทที่ 12 : จักรวรรดิจีน : อาทิตย์อัสดง
  บทที่ 13 : การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
  บทที่ 14 : จักรวรรดิจีน : วาระสุดท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ภูมิศาสตร์ : ความหลากหลาย
  บทที่ 2 : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยเริ่มแรก
  บทที่ 3 : ราชวงศ์โจวกับต้นแบบอารยธรรมจีน
  บทที่ 4 : ราชวงศ์ฉิน ผู้ถูกสาปแช่งรอบทิศ
  บทที่ 5 : จักรวรรดิฮั่น
  บทที่ 6 : ราชวงศ์ซุย
  บทที่ 7 : ราชวงศ์ถังกับจีนยุคคลาสสิก
  บทที่ 8 : รางวงศ์ซ้อง : อารยธรรมจีนเกิดใหม่
  บทที่ 9 : ราชวงศ์มองโกล
  บทที่ 10 : ราชวงศ์หมิง
  บทที่ 11 : จักรวรรดิจีน : ราชวงศ์จีนกับความรุ่งโรจน์
  บทที่ 12 : จักรวรรดิจีน : อาทิตย์อัสดง
  บทที่ 13 : การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
  บทที่ 14 : จักรวรรดิจีน : วาระสุดท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม