รายวิชา HI353 ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมัน (Greek and Roman Civilizations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของชาวกรีกโบราณ
  บทที่2 : ยุคนิยายหรือสมัยวีรบุรุษ
  บทที่3 : สมัยการอพยพครั้งใหญ่
  บทที่4 : สปาร์ตา
  บทที่5 : เอเธนส
  บทที่6 : สงครามเปอร์เชีย
  บทที่7 : ความรุ่งโรจน์ของนครรัฐและโรงเรียนแห่งเฮลลัส
  บทที่8 : โลกเฮลเลนิสติค
  บทที่9 : ภูมิประเทศและประชากร
  บทที่10 : อีทรัสกันและโรม
  บทที่11 : ชัยชนะของโรมในแหลมอิตาลีและสงครามปูนิค
  บทที่12 : พัฒนาและปัญหาของจักรวรรดิโรมัน
  บทที่13 : การเถลิงอำนาจของปอมเปย์และสมัยอ็อคเตเวียน
  บทที่14 : สมัยปรินซิเปทจนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์จูเลียน
  บทที่15 : สมัยของพระจักพรรดิสี่พระองค์และราชวงศ์ฟลาเวียน
  บทที่16 : อนาธิปไตย
  บทที่17 : จักรวรรดิบิแซนทีน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของชาวกรีกโบราณ
  บทที่2 : ยุคนิยายหรือสมัยวีรบุรุษ
  บทที่3 : สมัยการอพยพครั้งใหญ่
  บทที่4 : สปาร์ตา
  บทที่5 : เอเธนส
  บทที่6 : สงครามเปอร์เชีย
  บทที่7 : ความรุ่งโรจน์ของนครรัฐและโรงเรียนแห่งเฮลลัส
  บทที่8 : โลกเฮลเลนิสติค
  บทที่9 : ภูมิประเทศและประชากร
  บทที่10 : อีทรัสกันและโรม
  บทที่11 : ชัยชนะของโรมในแหลมอิตาลีและสงครามปูนิค
  บทที่12 : พัฒนาและปัญหาของจักรวรรดิโรมัน
  บทที่13 : การเถลิงอำนาจของปอมเปย์และสมัยอ็อคเตเวียน
  บทที่14 : สมัยปรินซิเปทจนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์จูเลียน
  บทที่15 : สมัยของพระจักพรรดิสี่พระองค์และราชวงศ์ฟลาเวียน
  บทที่16 : อนาธิปไตย
  บทที่17 : จักรวรรดิบิแซนทีน