รายวิชา HI341 ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ (History of South Asia)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ลักษณะภูมิศาสตร์และอิทธิพล
  บทที่ 2 : อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
  บทที่ 3 : การรุกรานและอิทธิพลของอารยัน
  บทที่ 4 : ศาสนาเชน
  บทที่ 5 : พุทธศาสนา
  บทที่ 6 : จักวรรดิโมริยะ
  บทที่ 7 : จักรวรรดิคุปตะ
  บทที่ 8 : การรุกรานของมุสลิม (เตอร์ก)
  บทที่ 9 : การรุกรานของมุสลิม (โมกุล)
  บทที่ 10 : การเข้ามาของชาติตะวันตก
  บทที่ 11 : การขยายอำนาจของอังกฤษ
  บทที่ 11 : การขยายอำนาจของอังกฤษ...(ต่อ)
  บทที่ 12 : การต่อสู้เพื่อเอกราชของเอกราชของอินเดีย ๑๙๐๕-๑๙๔๗
  บทที่ 12 : การต่อสู้เพื่อเอกราชของเอกราชของอินเดีย ๑๙๐๕-๑๙๔๗...(ต่อ)
  บทที่ 13 : กำเนิดปากีสถานและบังคลาเทศ
  บทที่ 14 : ภูฐาน
  บทที่ 15 : เนปาล
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ลักษณะภูมิศาสตร์และอิทธิพล
  บทที่ 2 : อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
  บทที่ 3 : การรุกรานและอิทธิพลของอารยัน
  บทที่ 4 : ศาสนาเชน
  บทที่ 5 : พุทธศาสนา
  บทที่ 6 : จักวรรดิโมริยะ
  บทที่ 7 : จักรวรรดิคุปตะ
  บทที่ 8 : การรุกรานของมุสลิม (เตอร์ก)
  บทที่ 9 : การรุกรานของมุสลิม (โมกุล)
  บทที่ 10 : การเข้ามาของชาติตะวันตก
  บทที่ 11 : การขยายอำนาจของอังกฤษ
  บทที่ 11 : การขยายอำนาจของอังกฤษ...(ต่อ)
  บทที่ 12 : การต่อสู้เพื่อเอกราชของเอกราชของอินเดีย ๑๙๐๕-๑๙๔๗
  บทที่ 12 : การต่อสู้เพื่อเอกราชของเอกราชของอินเดีย ๑๙๐๕-๑๙๔๗...(ต่อ)
  บทที่ 13 : กำเนิดปากีสถานและบังคลาเทศ
  บทที่ 14 : ภูฐาน
  บทที่ 15 : เนปาล
  บรรณานุกรม