รายวิชา HE346 การปฐมพยาบาล (First-Aids)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  บทที่ 1 : การปฐมพยาบาล
  บทที่ 2 : ประวัติกาชาดสากล
  บทที่ 3 : ชีพจรและการหายใจ
  บทที่ 4 : เลือด
  บทที่ 5 : การช่วยเหลือชั้นต้นและแนวการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
  บทที่ 6 : ความดัน เลือดสูง
  บทที่ 7 : บาดแผล
  บทที่ 8 : การเสียเลือด
  บทที่ 9 : การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเฉพาะตำแหน่ง
  บทที่ 10 : การปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
  บทที่ 11 : การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ถูกกรด ถูกด่าง
  บทที่ 12 : การปฐมพยาบาลอุบัติเหตุอื่น ๆ
  บทที่ 13 : การผายปอดและการกระตุ้นหัวใจ
  บทที่ 14 : สารมีพิษ และพืชมีพิษ
  บทที่ 15 : การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
  บทที่ 16 : ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน และกระดูกหัก
  บทที่ 17 : ผ้าปิดแผล ผ้าพันแผล และการตกแต่งบาดแผล
  บทที่ 18 : การช่วยเหลือฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  บทที่ 19 : เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล
  บทที่ 20 : ตู้ยาประจำบ้าน และอันตรายจากการใช้ยา
  บทที่ 21 : การจัดห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  บทที่ 1 : การปฐมพยาบาล
  บทที่ 2 : ประวัติกาชาดสากล
  บทที่ 3 : ชีพจรและการหายใจ
  บทที่ 4 : เลือด
  บทที่ 5 : การช่วยเหลือชั้นต้นและแนวการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
  บทที่ 6 : ความดัน เลือดสูง
  บทที่ 7 : บาดแผล
  บทที่ 8 : การเสียเลือด
  บทที่ 9 : การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเฉพาะตำแหน่ง
  บทที่ 10 : การปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
  บทที่ 11 : การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ถูกกรด ถูกด่าง
  บทที่ 12 : การปฐมพยาบาลอุบัติเหตุอื่น ๆ
  บทที่ 13 : การผายปอดและการกระตุ้นหัวใจ
  บทที่ 14 : สารมีพิษ และพืชมีพิษ
  บทที่ 15 : การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
  บทที่ 16 : ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน และกระดูกหัก
  บทที่ 17 : ผ้าปิดแผล ผ้าพันแผล และการตกแต่งบาดแผล
  บทที่ 18 : การช่วยเหลือฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  บทที่ 19 : เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล
  บทที่ 20 : ตู้ยาประจำบ้าน และอันตรายจากการใช้ยา
  บทที่ 21 : การจัดห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียน
  บรรณานุกรม